Tourist card Rijeka & Opatija

Uvjeti korištenja

Gift shop u Opatiji

Trgovina "Morsko blago"

Adresa

ul. Maršala Tita 93/7

morsko.blago@ri.t-com.hr

Web: www.morsko-blago.hr

Radno vrijeme

Popust 5%