Tourist card Rijeka & Opatija

Uvjeti korištenja

Gift shop u Rijeci

Samovar tea shop

Adresa

Užarska ul. 14 51000, Rijeka

Web: www.samovar.hr

Radno vrijeme

Popust 20%