Tourist card Rijeka & Opatija

Uvjeti korištenja

Medicinske usluge u Rijeci

Veterinarska ambulanta "Kućni ljubimci"

Adresa

Kozala 51, Rijeka

Tel: +385 51 514 399, +385 91 762 64 62

vet.tferari@gmail.com

Web: www.ferarica.com

Radno vrijeme

Zimsko radno vrijeme:
od 9.00 do 11.30
od 16.00 do 18.30


Ljetno radno vrijeme:
Od 9.00 do 11.30
 od 17.00 do 19.30

 

Subotom

od 9.00 do 11.30

 

Popust 20%