Tourist card Rijeka & Opatija

Uvjeti korištenja

Znamenitosti i muzeji u Rijeci

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Gradnja Guvernerove palače započela je 1892. u vrijeme guvernera Lajosa Batthyánya, a prema projektu jednog od vodećih mađarskih arhitekata Alajosa Hauszmanna, već potvrđenog na projektu Kraljevske palače i zgrade Parlamenta u Budimpešti. Sred površine od 12 000 m² uzdiže se jednostavan i monumentalan korpus slobodnostojeće neorenesansne palače po uzoru na slavna Palladijeva djela, francuski park s dvije fontane i ogradom od kovanog željeza te dvokrilnim ulaznim vratima sa stražarnicama.

U palači je danas smješten Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, osnovan 1961. godine koji sadrži pomorski, kulturno-povijesni, etnografski i arheološki odjel. Od izvorne opreme Guvernerove palače sačuvan je i prezentiran dio građe u salonima, uključujući namještaj i predmete umjetničkog obrta, koji stilski pokrivaju razdoblje od renesanse do historicizma, te zbirku portreta najuglednijih građana Rijeke.

Adresa

Muzejski trg 1

Tel: +385 51 21 35 78

Web: www.ppmhp.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak od 9 do 16 sati / utorak-subota od 9 do 20 sati / nedjeljom od 16 do 20 sati

Free