Tourist card Rijeka & Opatija

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

 • Rijeka & Opatija tourist card može koristiti isključivo jedan korisnik.
 • Nakon aktivacije, Rijeka & Opatija tourist card nije prenosiva na drugog korisnika
 • Nakon aktivacije Rijeka & Opatija tourist card ima rok valjanosti od 24, 48 ili 72 sata.
 • Za vrijeme valjanosti Rijeka & Opatija tourist card-a mjesta iz ponude mogu se koristiti neograničeno.
 • U slučaju gubitka i/ili oštećenja Rijeka & Opatija tourist card novac se ne vraća.
 • Sve ponude Rijeka & Opatija tourist card vrijede godinu dana od dana kupovine.
 • Rijeka & Opatija tourist card nije moguće zamijeniti za novac.
 • U slučaju zlouporabe, Rijeka & Opatija tourist card će biti blokirana i neće se moći dalje koristiti.
 • Ponude u sklopu Rijeka & Opatija tourist card ne mogu se kombinirati sa drugim ponudama.

Kako koristiti Rijeka & Opatija Tourist card

 • Rijeka & Opatija tourist card vam omogućuje slobodan ulaz u muzeje Rijeke i Opatije. Jednostavno prislonite vašu karticu na validator koji se nalazi u muzejima I slobodno uđite!
 • Kartica je aktivirana kada je prvi put validirate na bilo kojem validatoru, I od tada teče vrijeme koje ste odabrali.
 • Rijeka & Opatija tourist card omogućuje vam popuste i pogodnosti na brojnim mjestima - ugostiteljski objekti, suvenirnice, trgovine. Pokažite svoju Rijeka & Opatija tourist card u mjestima navedenim na stranici www.touristcard.hr I ostvarite popuste.

Informacije i help desk:

Imate li pitanja, posjetite nas u našim informativnim uredima na adresama:

 • Tourist information office Opatija, M. Tita 128, Tel: +385 51 271 310,
 • Tourist information center Rijeka, Korzo 14, Tel: +385 51 335 882

Posjetite našu web stranicu: www.touristcard.hr

Disclaimer:

Hand Press kao izdavatelj ove kartice nije odgovoran za eventualnu štetu i troškove koji mogu nastati nepravilnim korištenjem ove kartice. Također, Hand Press d.o.o. nije odgovoran za treće strane koje odbijaju pružiti pogodnosti koje se navode. Informacije koje se nalaze na svim, tiskanim i netiskanim materijalima Hand Press d.o.o. pruža s velikom pažnjom stoga ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije o trećim stranama.